Ouderbetrokkenheid

Wij geloven sterk in de kracht van samenwerking tussen school en ouders om een stimulerende en ondersteunende omgeving te creëren waarin een kind zichzelf goed kan ontwikkelen. Ouders zien wij als educatieve partners, de aandacht, zorg en interesse voor de kinderen is wat ouders en school bindt.

Ouderbetrokkenheid gaat verder dan het bijwonen van ouderavonden en rapportgesprekken. Het is een goede samenwerking tussen ouders en school, gebaseerd op wederzijds respect, open communicatie en het delen van verantwoordelijkheden. Samen bouwen we aan een omgeving waarin leerlingen kunnen groeien en bloeien.
Cookie instellingen