Extra Ondersteuningsaanbod

Passend Primair Onderwijs

De intern begeleider bewaakt de leerlingenzorg zodat de gewenste en nodige hulp aan leerlingen geboden kan worden. Als de IB-er in overleg met de docent constateert dat een kind extra hulp nodig heeft, worden de ouders van het kind hiervan op de hoogte gebracht. Het kan zijn dat een kind, ondanks extra hulp op school, toch nog niet vooruit gaat. In dat geval wordt het kind aangemeld voor een extern specialistisch onderzoek, om te bepalen of het kind Passend Primair Onderwijs (PPO) nodig heeft voor extra ondersteuning. Denk hierbij aan kinderen met leerproblemen, dyslexie, autisme, hoogbegaafdheid of andere ontwikkelings- of gedragsbijzonderheden. In dat geval kan er op de school zelf geschakeld worden: Er wordt differentiatie in de klas toegepast, extra ondersteuning aangeboden, passend lesmateriaal gebruikt en individuele leerplannen gemaakt. Soms is er een verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs nodig, maar meestal blijft het kind bij ons op school en krijgt hij/zij een eigen leerlijn voor één of meer vakken.   Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam). Voor kinderen die extra zorg nodig hebben wordt PPO betrokken, zoals een leerachterstand, of een gedragsstoornis met als missie dat alle kinderen zoveel mogelijk in de eigen wijk een passend onderwijsplek hebben. PPO voert onderzoek uit dat bepaald wat voor nodige zorg kan worden aangeboden en of het kind bij speciaal onderwijs terecht kan.

Dagprogrammering

Dagprogrammering op basisschool Ibn-i Sina: Een Bron van Creativiteit en Ontdekking   Sinds zijn start in 2019 heeft de naschoolse Dagprogrammering op basisschool Ibn-i Sina een glansrijk succesverhaal geschreven. Met een breed scala aan projecten heeft deze initiatief tientallen kinderen geïnspireerd en aangemoedigd om op nieuwe manieren te leren en te groeien.   De kern van de Dagprogrammering ligt in het hands-on leren, waarbij kinderen worden uitgedaagd om actief deel te nemen aan projecten die variëren van kunst en techniek tot sport en burgerschap. Door middel van deze diverse activiteiten worden niet alleen traditionele leerdoelen behaald, maar worden ook cruciale vaardigheden zoals samenwerking, creativiteit en probleemoplossend vermogen versterkt.   Een van de kenmerkende aspecten van de Dagprogrammering is de focus op lezen. Door middel van boeiende projecten worden kinderen aangemoedigd om een liefde voor lezen te ontwikkelen, wat een solide basis legt voor hun verdere academische reis.   De Dagprogrammering wordt mogelijk gemaakt door de nauwe samenwerking met ROAA, een partner die zich inzet voor het stimuleren van educatieve initiatieven. Samen met de school bekijkt ROAA voortdurend nieuwe mogelijkheden voor de kinderen, altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering. Zo hebben ze bijvoorbeeld Sportclinics en "Op Stap met ROAA" geïntroduceerd, waarbij kinderen allerlei bijzondere sporten en uitstapjes ontdekken in Nederland. Dit bleek een groot succes te zijn en heeft bijgedragen aan het verrijken van de ervaringen van de kinderen binnen de Dagprogrammering.   Ieder jaar bewijst de Dagprogrammering op Ibn-i Sina opnieuw haar waarde. Niet alleen hebben de projecten een blijvende impact op de deelnemende kinderen, maar ze openen ook de deur naar nieuwe manieren van leren en ontdekken. Het succes van dit programma benadrukt het belang van creativiteit en diversiteit in het onderwijs, waarbij kinderen worden aangemoedigd om hun volledige potentieel te bereiken op hun eigen unieke manier.   Wij bedanken alle partners en organisaties in Rotterdam die bijdragen aan de Dagprogrammering.        

Cookie instellingen