Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan binnen onze school, bestaande uit betrokken ouders en medewerkers. In de MR hebben ouders en medewerkers inspraak in het beleid en de besluitvorming van de school. Denk hierbij aan onderwerpen als het schoolplan, de besteding van financiële middelen en regelingen rondom het personeelsbeleid. Op deze manier draagt de MR bij aan de dagelijkse gang van zaken op school.  

Een goede vertegenwoordiging:
Binnen de MR zijn zowel ouders als personeelsleden vertegenwoordigd. Zo proberen we diversiteit en een evenwichtige blik op verschillende zaken te waarborgen.

Vergaderingen:
De vergaderingen vinden 1 keer per kwartaal plaats. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Ouders en medewerkers zijn van harte welkom om de bijeenkomsten bij te wonen, zodat zij op de hoogte blijven van de besproken onderwerpen en de besluiten die genomen worden.

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:
 
Voorzitter: Dhr Malik
Lid oudergeleden: Dhr Ouasghiri
Lid oudergeleden: Mevrouw Ben Lahmam
Lid personeel: Meester Isad
Lid personeel: Juf Dikra
Lid personeel: Meester Mustafa
  
Heb je vragen of input voor de MR? Laat het ons weten!

e-mail: mr@ibn-i-sina.nl


Zie ook:

 
 
Cookie instellingen