Privacybeleid

Bij Basisschool Ibn-I Sina (hierna te noemen "wij", "ons", of "onze") erkennen we het belang van privacy en zijn we toegewijd aan het beschermen van de persoonsgegevens van onze leerlingen, hun ouders/verzorgers, onze medewerkers en bezoekers van onze website. Dit privacybeleid legt uit hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante privacywetgeving.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij kunnen de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen: - Naam, adres en contactgegevens; - Geboortedatum en geslacht; - Informatie over de schoolprestaties en aanwezigheid; - Foto’s en video’s van schoolgerelateerde activiteiten; - IP-adressen en cookies, wanneer u onze website bezoekt.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: - Om onderwijs te bieden en de voortgang van leerlingen te volgen; - Om te communiceren met ouders/verzorgers over schoolgerelateerde zaken; - Voor administratieve doeleinden; - Om onze website en diensten te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen persoonsgegevens alleen met derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden, met inachtneming van de wettelijke vereisten. Dit kan omvatten: - Educatieve partners en autoriteiten; - Serviceproviders die ons ondersteunen bij het onderhoud van onze IT-systemen; - Wetshandhavingsinstanties, indien wettelijk vereist.

Uw rechten

Onder de AVG heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder: - Het recht op toegang tot uw gegevens; - Het recht om correctie te verzoeken als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn; - Het recht om bezwaar te maken tegen of beperking van de verwerking; - Het recht op gegevenswissing in bepaalde omstandigheden; - Het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Wij raden u aan dit beleid regelmatig te raadplegen.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons
Cookie instellingen