Ziek- en afmeldingen

Hoe kunt u uw kind ziekmelden?
Als uw kind ziek is, kunt u de ziekmelding doorgeven via Social Schools. Mocht dit niet mogelijk zijn, kunt u ook tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch contact opnemen met de school. Indien u vermoedt dat het om een besmettelijke aandoening gaat, vermeld dit dan direct. Op die manier kan de leerkracht alert zijn op mogelijke symptomen bij medeleerlingen.

Voor kinderen die gedurende enige tijd ziek thuis moeten blijven of in het ziekenhuis worden opgenomen, streven we ernaar het onderwijs zoveel mogelijk voort te zetten. Een passende begeleiding is nodig voor de (langdurig) zieke leerling. Verwacht u dat uw kind langer dan een week afwezig zal zijn wegens ziekte?
Neem dan direct contact op met de leerjaarcoördinator via telefoonnummer 010-428 25 90.

Zij kan u indien nodig ondersteunen om te voorkomen dat uw kind onnodig grote leerachterstanden oploopt.
Zie ook:
Cookie instellingen