Klachtenregeling

Klachtenprocedure

Heeft u opmerkingen of klachten met betrekking tot de schoolorganisatie, de begeleiding van uw kind of andere kwesties?
Wij adviseren u om in de eerste instantie contact op te nemen met de groepsleerkracht.
 
 • Mocht dit niet tot een passende oplossing leiden, dan kunt u zich melden bij de leerjaarcoördinator of de directie.
 • Klachten over ongewenst gedrag bespreekt u met de interne vertrouwenspersoon;
  • Als dit geen bevredigend resultaat oplevert, worden de opmerkingen/klachten besproken met de directie van de school
 • De directie informeert bij de betrokken partijen en onderneemt actie om de problemen op te lossen. Eventueel vindt er een gesprek plaats met alle betrokkenen, onder leiding van de directeur. Dit gesprek wordt gedocumenteerd. Indien voor de klager geen aanvaardbare oplossing is gevonden, dan zijn er nog de volgende mogelijkheden;
  • U vraagt schriftelijk een gesprek aan met de voorzitter van het College van bestuur van SIPOR, die uw klacht namens het schoolbestuur behandeld. U kunt uw brief sturen naar dhr. Cihan Gerdan (c.gerdan@sipor.nl). Het bestuur hoort eerst alle partijen en probeert daarna tot een oplossing te komen.
  • Nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u nog contact opnemen met een van onze externe vertrouwenspersonen. U kunt naar voorkeur kiezen voor een mannelijke óf een vrouwelijke vertrouwenspersoon. Deze kijkt samen met u of er oplossingen te vinden zijn.
  • Is er volgens u dan nog geen oplossing, dan kunt u terecht bij de Algemene Klachtencommissie. Vanzelfsprekend wordt elke klacht persoonlijk en vertrouwelijk behandeld en krijgt u altijd uitsluitsel over wat we met uw klacht hebben gedaan.
  • Voor meldingen van ernstige psychische trauma's of geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur: 0900-1113111
Voor meldingen van ernstige psychische trauma's of geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur: 0900-1113111.
 

Gegevens vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersoon:
Juf Sonja Imambaks - (zimambaks@sipor.nl)
Frederike Verhagen (fverhagen@sipor.nl)

Externe vertrouwenspersoon:
Rasit Bal -  Dedemsvaartweg 505 - 2545 DH - Den Haag

Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs Onderwijsgeschillen:
Postbus 85191, 3508AD Utrecht

 

 

Klachtenformulier

Cookie instellingen