Meest Gestelde Vragen

Hoe meld ik mijn kind aan?

Uw kind kunt u aanmelden via het contactformulier op de website. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Hoe neem ik contact op met de leerkracht?

Wij stellen het zeer op prijs, wanneer u met vragen of eventuele problemen zo snel mogelijk rechtstreeks contact opneemt met de groepsleerkracht(en) van uw kind. Voor zaken die u liever niet in de deuropening bespreekt, kunt u een afspraak inplannen met de leerkracht buiten de schooltijden. Leerkrachten zijn na schooltijd telefonisch of via de mail te bereiken. Bij een dringende vraag, vragen we u langs te komen na schooltijd of telefonisch contact op te nemen.

Hoelaat gaat de school open?

Alle kinderen kunnen tussen 8.15 en 8.25 uur het schoolplein op komen. De kinderen kunnen vervolgens zelfstandig naar binnen. De leerkrachten staan bij het lokaal en heten de kinderen welkom. De zoemer gaat om 8.30 uur: het signaal dat de lessen starten. Ouders kunnen hun kinderen brengen en halen op het plein voor de schooldeuren.

Is er aandacht voor godsdienst op school?

Ibn-I Sina is aangesloten bij SIPOR een heeft de islamitische identiteit. SIPOR-scholen ontlenen hun identiteit aan het geloof in Allah en de schepping. Dat bewustzijn brengt de opdracht met zich mee om op te groeien tot een goed mens in relatie met Allah, met zichzelf en de samenleving. Op SIPOR scholen gaan we uit van de Koran en de soenna; het leven naar voorbeeld van de profeet Mohammed (vrede zij met hem). Wij bieden ruimte aan de realiteit van de religieuze pluriformiteit van onze ouders en vertegenwoordigen daarom geen specifieke theologische wetschool of religieuze stroming. Dat betekent dat wij actief het gesprek organiseren over het vormgeven aan onze islamitische identiteit. We doen dat zorgvuldig en met respect voor onze onderlinge diversiteit en de behoefte van ouders en medewerkers aan duidelijke kaders.

Op welke wijze volgen wij de ontwikkeling van onze leerlingen?

Naast de methodegebonden toetsen gebruiken we de toetsen uit het LIB-LOVS (Leerling in Beeld leerlingvolgsysteem) om een onafhankelijk beeld te krijgen van de vorderingen van onze leerlingen. Door de gegevens van zowel methode-gebonden toetsen en de LIB-toetsen goed te analyseren, krijgen we een goed totaalbeeld van de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit geeft de leerkrachten voldoende informatie om zo de leerstof goed in te kunnen plannen.

Wat doet de medezeggenschapsraad (MR)?

De Medezeggenschapsraad (MR) biedt leerkrachten en ouders de mogelijkheid om hun mening te geven en mee te beslissen over verschillende zaken binnen de school. Dit omvat onder andere de organisatie van de school, het schoolreglement, de doelstellingen van de school, ouderparticipatie, de benoeming van leerkrachten en de inhoud van de schoolgids. De MR fungeert als een sparringpartner voor ouders, het team en de directie. Klik hier voor meer informatie.

Wat zijn de schooltijden?

De schooltijden zijn hier terug te vinden.

Hoe kunnen wij als ouders op de hoogte blijven van ons kind?

Wij maken gebruik van de ouderapp Social Schools. Met het gebruik van Social Schools als tool trachten wij de ouderbetrokkenheid te verhogen door de samenwerking in de driehoek kind, school, ouder(s) laagdrempelig te houden.  Zie ook:


Cookie instellingen