Overstap naar Voortgezet OnderwijsIn groep 8 ontvangt elke leerling een schooladvies voor de middelbare school. Hierbij wordt gekeken naar welk niveau het best zou passen bij de leerling. Dit advies is niet alleen gebaseerd op de leerprestaties, maar ook op de algemene ontwikkeling van de leerling gedurende de basisschoolperiode.

Het schooladvies wordt zorgvuldig bepaald en onderbouwd door leerkrachten van groep 6, 7 en 8, de intern begeleider, de bovenbouwcoördinator en de schoolleider. De communicatie met ouders, leerlingen en de middelbare school vinden we erg belangrijk in dit proces.

Bij de totstandkoming van het schooladvies kijken we naar verschillende bronnen. Zo kijken we onder andere naar de resultaten van de leerlingvolgsysteemtoetsen (LVS), gedragskenmerken, sociaal-emotionele vaardigheden, de werkhouding, de motivatie en methode-gebonden toetsen.
 

Doorstroom(toets)

Met ingang van schooljaar 2023-2024 heeft de doorstroomtoets de eindtoets vervangen. Deze verandering heeft als doel om alle leerlingen gelijke kansen te bieden op een plek op de school van hun voorkeur en op het niveau dat het beste bij hen past. Het benadrukt ook dat de ontwikkeling van de leerling doorgaat, zelfs na het afnemen van de toets in groep 8.

De doorstroomtoets vindt plaats in februari en geeft leerlingen een gelijke kans om zich eind maart aan te melden voor de middelbare school van hun voorkeur die het best past bij hun niveau. De uitslagen van de doorstroomtoets zullen in de schoolgids van schooljaar 2024-2025 voor het eerst zichtbaar zijn.

Bovendien zal er een specifieke aanmeldweek komen voor de middelbare school. Deze maatregelen zullen helpen om een soepele overgang van de basisschool naar de middelbare school te waarborgen.

Heeft u vragen over het proces rondom de overstap naar de middelbare school of over de totstandkoming van het schooladvies? Neem gerust contact op met de leerkracht of de bovenbouwcoördinator.
 
Cookie instellingen