Vrijwillige ouderbijdrage

Het basisonderwijs wordt in Nederland door de overheid betaald. Feesten en excursies vallen daar niet onder. Om deze activiteiten toch te organiseren, vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Dankzij deze bijdrage doen we leuke uitstapjes met de leerlingen en maken we de feesten extra bijzonder. Wij organiseren de activiteiten afhankelijk van de ontvangen ouderbijdragen. Wij sluiten geen leerlingen uit van extra activiteiten. Alle leerlingen mogen aan alle activiteiten deelnemen.

De ouderbijdrage die we op Ibn-i-Sina hanteren bedraagt €40,- per schooljaar. Hiervan betalen we het afscheidscadeau voor leerlingen in groep 8, de feestjes en de schoolreis.

Hiernaast zijn er overige vrijwillige schoolkosten. Hier wordt het schoolkamp in groep 8 van bekostigd. Wanneer de bestemming bepaald is, wordt het bedrag vastgesteld. De ouders krijgen ruim op tijd bericht en kunnen zich hiervoor aanmelden.

 

Zie ook:
Cookie instellingen