Het onderwijsaanbod

Taal en rekenen
Voor een optimale ontwikkeling zijn taal en rekenen de basis. De onderwijsspecialisten op school die zich hiermee bezighouden zijn:
 • De intern begeleider
 • De rekenspecialist
 • De taalspecialist
 • De logopedist (de kinderen worden onder schooltijd ondersteund)
Sociaal – emotioneel
De onderwijsspecialisten op school die zich bezighouden met het sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen zijn:
 • De Remedial Teacher
 • De schoolmaatschappelijk werkster (SMW)
Gedrag, werkhouding en taalaanpak
De onderwijsspecialist op school die zich hiermee bezighoudt is:
 • De gedragsspecialist (met specialisatie in groepsdynamiek)
Motorische en lichamelijke ontwikkeling
De onderwijsspecialisten op school die zich hiermee bezighouden zijn:
 • De intern begeleider
 • De logopedist
Medisch handelen en persoonlijke verzorging
De onderwijsspecialisten op school die zich hiermee bezighouden zijn:
 • De intern begeleider
 • De gediplomeerde EHBO-ers 
Cookie instellingen