Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)We vinden het belangrijk dat elk kind een goede start maakt in zijn of haar schoolcarrière. VVE is een programma voor peuters en kleuters om ze spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool.

De GGD bepaalt of een kind een VVE-indicatie krijgt. Wanneer de GGD constateert dat het kind een verhoogde kans heeft op een taalachterstand, dan mag de ouder zijn of haar kind op school aanmelden voor dit extra aanbod.

Samenwerking met ouders
De ouders zijn een belangrijk onderdeel van het VVE-programma. We willen graag samenwerken om de ontwikkeling van het kind te ondersteunen. Dit kan betekenen dat we regelmatig informatie delen en graag tips geven voor thuis.
 

Voorschoolse Educatie

Voorschoolse Educatie wordt aangeboden op voorscholen of in een kinderopvangcentrum. De pedagogisch medewerkers richten zich extra op taalstimulering, sociale vaardigheden en kennismaking met basisbegrippen van het kind. Dit programma duurt meestal tot het kind de basisschoolleeftijd heeft bereikt.
 

Vroegschoolse Educatie

Vroegschoolse Educatie richt zich op kinderen van 4 tot 6 jaar oud. Dit wordt aangeboden in groep 1 en 2 van de basisschool. Met dit programma proberen we de overgang naar de basisschool te vergemakkelijken en om eventuele leerachterstanden in te halen door extra in te zetten op taalvaardigheid, rekenvaardigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Het doel is om het kind in groep 3 op een leeftijdsadequaat niveau te krijgen.

In de eerste jaren van het leven van een kind worden de fundamenten gelegd voor het leren en ontwikkelen. VVE zorgt ervoor dat kinderen spelenderwijs een extra zetje krijgen om krachtig van start te gaan met de rest van hun schoolloopbaan.

Wilt u meer weten over onze vroegschoolse aanbod? Neem gerust contact op!Zie ook:


 
 
Cookie instellingen