Peuterspeelzaal

Binnen het kleuteronderwijs en de nulgroep op de IBS Ibn-i Sina wordt er rekening gehouden met de ontwikkeling van de kleuter. Kenmerkend voor het kleuteronderwijs is dat kleuters ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Ze krijgen ruimte om te bewegen, te experimenten en te leren door te spelen. Door te spelen ontwikkelen de kleuters hun taalvaardigheid, sociale vaardigheden en verkennen op deze manier de wereld. Er is aandacht voor hun beleving, gevoelens en persoonlijkheid.

Er wordt rekening gehouden met de grenzen aan de opnamemogelijkheden en de identiteit en persoonlijkheid die nog volop in ontwikkeling zijn. Ontwikkeling is het resultaat van interactie tussen kind en omgeving. Een kind heeft van zichzelf intellectuele vermogens en een natuurlijke drang om zich verder te ontwikkelen. Kinderen willen groot worden, ze willen zijn, doen en kunnen wat de groten in hun omgeving kunnen en ze willen erbij horen!

Er is voortdurende interactie tussen de eigen ontwikkelingskracht en –mogelijkheden van een kind en de rol van de omgeving. Die interactie is op verschillende manieren uitgewerkt en heeft geleid tot een aantal visies op onderwijs aan jonge kinderen (Hooijmaaijers, Stokhof, & Verhulst, 2016, p. 146).

Voor de kinderen tussen 2,5 en 4 jaar is er een nulgroep op de Ibn-i Sina. Op dit gebied werken we samen met Stichting Peuter & Co (https://derotterdamsepeuterschool.nl). 
Cookie instellingen