Relevante links

Schoolmaatschappelijk Werk:
Wij werken samen met Schoolmaatschappelijk Werk Rotterdam (SMWR) om ouders te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun kinderen. Wanneer er bredere hulp nodig is, helpt SMWR ook bij het aanvragen van subsidies bij de gemeente. Daarnaast organiseren ze informatieve workshops en voorlichtingssessies voor ouders. Er zijn twee deskundige SMWR-medewerkers aanwezig op onze school, die graag de weg wijzen voor ouders die met uitdagingen te maken hebben, zowel op het gebied van opvoeding als financiën.
Zie voor meer informatie de website van SMWR op www.smwr.nl

Over Schoolverzuim:
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

SIPOR Bestuur: https://sipor.nl

ISBO: http://www.deisbo.nl

Ouderportaal: https://www.socialschools.nl

Centrum voor jeugd en gezin: https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/

Algemene Klachten Commissie https://www.onderwijsgeschillen.nl/

Bureau Leerplicht https://www.rotterdam.nl/leerplicht

Ministerie van OCW: http://www.minocw.nl/

Onderwijsinspectie: http://www.onderwijsinspectie.nl/

Kennisnet: http://www.kennisnet.nl/

Gemeente Rotterdam: http://www.rotterdam.nl/

Onderwijsbond: http://www.aob.nl/

Pensioenfonds: http://www.abp.nl/

 
Cookie instellingen