Lesaanbod en invulling onderwijstijd

Ibn-i-Sina is een islamitische school, een lekker fit school, een vreedzame school en een school uit een Children’s zone gebied. Wij bieden kwalitatief goed toekomstgericht onderwijs vanuit de islamitische identiteit waarin de leerkracht oog heeft voor het individuele kind en zijn aanbod van lesgeven daarop afstemt. 

Naast het ontwikkelen van het IQ van de leerlingen, vinden we het ook heel belangrijk dat de emotionele, fysieke en spirituele intelligentie van de kinderen wordt gestimuleerd.

Daarom bieden we naast de cognitieve vakken (zoals taal en rekenen) ook een breed scala aan vakken aan zoals drama, muziek, kunst en cultuur, techniek en ‘lekker fit’ lessen. We leren kinderen over onze wereld, de maatschappij en de natuur. Zowel Burgerschap als de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen zijn verweven in- en komen dus terug in verschillende vakken.

Gezien de islamitische grondslag van onze school, hebben wij ook een specifieke vakleerkracht voor godsdienst. De godsdienstlessen zijn gebaseerd op de Quran en de overleveringen van de profeet Mohammed (vrede zij met hem). Deze lessen zijn ook gekoppeld aan de ‘Vreedzame School’ – lessen.

 
Cookie instellingen